По продажбата

Инспекција

Нашите инспектори за сталажи нудат погоден, детален и трошочно-ефикасен начин за да го зачувате вашиот магацин безбеден.

Сервис/Одржување

Во Dexion работиме со нашите клиенти, обезбедувајќи постојана поддршка за одржување и сервисирање на нашите производи.

Здравје/Безбедност

Нашата посветеност кон безбедноста исто така оди и понатаму, помагајќи им на нашите клиенти безбедно работење и одржување на нашите производи.

See also