Складирање на палети на повеќе нивоа

Опис

Складирање на палети на повеќе нивоа

Складирањето на палети на повеќе нивоа нуди коридори коишто се вградени во структурата на системот со палети создавајќи мануелни подвижни ленти на различни нивоа.

Овој тип на структура нуди подобрено искористување на просторот од традиционалните едноспратни уредувања.  Складирањето на палети на повеќе нивоа е идеално за чување на картони, кутии и облека. 

Овој тип на структура создава голем број на нивоа и коридори за складирање и собирање на стоки. Комбинирајќи дрвени, мрежни или челични полици, ова решение нуди зголемен број на нивоа.

Предности

  • Ја искористува целата висина на објектот
  • Го оптимизира Вашиот простор
  • Овозможува редење на повеќе нивоа
  • Може да комбинира палети на стоки и мали количини на стоки за складирање
  • Ја отстранува потребата за приземен кат. 

Асортиман

Складирање на палети на повеќе нивоа

Складирањето на палети на повеќе нивоа е погодно за складирање на стоки од дрво, метал или чување на решеткасти полици, како и за облека којашто се чува на закачалки.

Прскалките против пожар и светлосните системи лесно се интегрираат во самата структура.

Нашиот асортиман на скали, парапети и различни премини за палети можат да го надополнат овој систем на складирање на палети на повеќе нивоа. 

Спецификации

Складирање на палети на повеќе нивоа

Зависно од товарот, овој систем на складирање може да има:

  • најмногу до 6 нивоа со пешачки патеки
  • вкупна висина до 19м.
  • висина на пешачките патеки до 2775m
  • ширина на коридори на пешачките патеки од 800mm до 1800mm

Структурите на повеќе нивоа можат да се инсталираат директно на подот, или како алтернатива, врз специјално дизајнирана мезанин- структура – ова овозможува мултифункционален простор за складирање долу.