Складирање на палети во подвижни плакари- Deepstor

Опис

Складирање на палети во подвижни плакари- Deepstor

P90 Складирање на палети во подвижни плакари се идеални за чување на големи количини на ист вид на стока: Вашиот постоечки простор може да се искористи до 90% поефикасно со Складирање на палети во подвижни плакари во однос на стандардните, конвенционални системиза складирање на палети.  

Складирање на палети во подвижни плакари е погодно за стоки кои можат да се складираат на палети позади или врз секоја друга, но се идеални кога е потребен подобар пристап во споредба со блок редење на стоки. Палетите се редат по (FILO) принцип први внатре- последни надвор,  на носачи монтирани на двете страни на возните канали. Ова значи дека до поединечните палети не може да се пристапи директно, туку само една по една почнувајќи од предниот дел на решетката.

Како форма на блок редење на стоки, Складирање на палети во подвижни плакари значително ја зголемуваат густината на складирање во еден магацин. Како резултат на тоа, постоечкиот простор може да се искористи до 90% поефикасно отколку со конвенционалните системи за чување на палети.

Складирање на палети во подвижни плакари ја елиминираат потребата од патеки за утовар и селекција. Камионот ги позиционира палетите на напред-до-назад (front-to-back) шини, дозволувајќи им на редовите да бидат наредени еден до друг. Dexion складирање на подвижни плакари овозможуваат безбеден и ефикасен еквивалент на блок редењето на стоки,  за товари коишто се премногу кршливи или нестабилни за да бидат наредени еден врз друг.

Предности на Складирање на подвижни плакари

  • Висока густина на чување - максимизирање на кубниот простор
  • Повеќе палети складирани по кубен метар од било кој друг систем за чување
  • Ограничена ротација на залихите - особено погоден за сезонски стоки
  • Идеален за складирање на ниски и ладни температури
  • Достапни по принципот прв-внатре, последен-надвор
  • Се користи за рефус стоки од ист тип

 

 

Асортиман

Складирање на палети во подвижни плакари- Deepstor

Мазните шини за палетите обезбедуваат безбедна, без пречки товарна површина. Шините се позиционирани на носачи, коишто имаат вертикални процепи. Како и регуларните Speedlock палети со греди, тие се прилагодливи до 50мм, и се обезбедени со автоматска безбедносна брава. Светло обоени водичи за палети им помaгаат на возачите да го позиционираат товарот брзо и прецизно. 

Спецификации

Складирање на палети во подвижни плакари- Deepstor

Висина до 14 m

Носивост на палети до 1500 kg

Висина на оддели до 3000 мм

Ширина на оддели до 1800 мм

Температурен опсег од -35 до +35 С