Единица за повлекување

Опис

Единица за повлекување

Единиците за повлекување на палетиовозможуваат тие да се движат напред- назад, слично на фиоки, дури и со нивна целосна оптовареност до 1000 кг.

Во проширената позиција, работникот може полесно да пристапи до целата палета. Единицата за повлекување го ослободува прекумерното дозволено растојание потребно над палетите, со што го прави Вашиот простор за складирање поефикасен.

  • Зголемување на капацитетот за складирање
  • Креирање простор
  • Лесен пристап
  • Зголемена стапка на селектирање
  • Добра работна средина

Единицата за повлекување ќе заштеди и време и простор, а истовремено обезбедува добра работна средина и ергономска селекција.

Со инсталирањето на единиците за повлекување во Вашата палета, бројот на  палети и локации за селектирање може да се зголеми, заземајќи го истиот простор како и порано. Пократките оперативни растојанија овозможуваат побрзо и поефикасно селектирање, а во исто време заштедуваат драгоцен простор. 

Селекција од
палета
:
         од единица за
         повлекување:

Избегнете го ризикот од
несреќи и повреди на
работа додека
селектирате од палетата.

Со единиците за повлекување
ќе добиете добра работна
средина и помал ризик од
незгоди

 

Зголемете го бројот на локации за селекција:

Без единица за повлекување: Со единица за повлекување:
Локации за селектирање: 6 Локации за селектирање: 9

 

Зголемете го бројот на локации на палети:

Без единица за повлекување: Со единица за повлекување:
Локации на палети: 6 Локации на палети: 9

 

Со единица за повлекување::

Асортиман

Единица за повлекување

1.   Модел: RPU-U 1000 E 62 

  Тип на палета: Euro
Товарна површина на палетата: 800 mm
Макс. тежина на палетата: 1000 kg
Капацитет на извлекување: 62% / 769 mm
Висина на         единицата: 89 mm
Димензии: 884 x 1272 mm
Искористување: Греда или под

  

2.   Модел: RPU-U 1000 V 62

  Тип на палета: Volvo "L" тип/ Euro
Товарна површина на палетата: 820 / 800 mm
Макс. тежина на палетата 1000 kg
Капацитет на извлекување: 62% / 769 mm
Висина на   единицата: 89 mm
Димензии: 898 x 1272 mm
Искористување: Греда или под

 

3.   Модел: RPU-U 650 E 70

  Тип на палета:                            Euro
Товарна површина на палетата:  800 mm
Макс. тежина на палетата: 650 kg
Капацитет на извлекување:   70% / 868 mm
Висина на                       единицата: 89 mm
Димензии:                884 x 1272 mm
Искористување:         Греда или под

 

4.   Модел: RPU-U 650 V 70

  Тип на палета:                            Volvo "L" тип / Euro
Товарна површина на палетата:  820 / 800 mm
Макс. тежина на палетата: 650 kg
Капацитет на извлекување:   70% / 868 mm
Висина на                        единицата: 89 mm
Димензии:                898 x 1272 mm
Искористување:         Греда или под 

  

5.   Модел: RPU-U 650 E 100

  Тип на палета:                            Euro
Товарна површина на палетата:  800 mm
Макс. тежина на палетата: 650 kg
Капацитет на извлекување:   100% / 1240 mm
Висина на                        единицата: 173 mm
Димензии:                884 x 1272 mm
Искористување:         Греда или под 

  

6.   Модел: RPU-U 1000 ES 93  

  Тип на палета:                            Euro
Товарна површина на палетата:  1200 mm
Макс. тежина на палетата: 1000 kg
Капацитет на извлекување:   93% / 785 mm
Висина на                        единицата: 170 mm
Димензии:                1282 x 874 mm
Искористување:         Греда или под  

  

7.   Модел: RPU-U 1000 ES 93

  Тип на палета:                            Euro
Товарна површина на палетата:  1200 mm
Макс. тежина на палетата: 1000 kg
Капацитет на извлекување:   93% / 790 mm
Висина на                        единицата: 100 mm
Димензии:                1284 x 878 mm
Искористување:         Под 

  

8.   Модел: RPU-U 1000 C 55

  Тип на палета:                            Chep
Товарна површина на палетата:  1200 mm
Макс. тежина на палетата: 1000 kg
Капацитет на извлекување:   55% / 575 mm
Висина на                        единицата: 91 mm
Димензии:                1285 x 1069 mm
Искористување:         Греда или под   

 

9.   Модел: RPU-U 1000 CS 62

  Тип на палета:                            Chep
Товарна површина на палетата:  1000 mm
Макс. тежина на палетата: 1000 kg
Капацитет на извлекување:   62% / 769 mm
Висина на                        единицата: 91 mm
Димензии:                1085 x 1269 mm
Искористување:         Греда или под    

 

Други модели и бои (стандардна боја: сина, RAL 5010) се достапни на барање.

Ние сме многу флексибилни во дизајнирање и производство на оптимално решение за Вашите потреби.

Спецификации

Единица за повлекување

Прегради со единици за повлекување за PVC
калеми:

Чувани стоки:                           ПВЦ калеми
Ракување со:                              Кран
Капацитет на извлекување:        100%
Тежина/ниво до 600 кг

 

Прегради со единици за повлекување за тешки калапи:

Чувани стоки:                           Калапи
Ракување со:                              Кран
Капацитет на извлекување:        70%
Тежина/Единица за повлекување:  до 2000kg

 

Прегради со единици за повлекување за челични плочи:

Чувани стоки:                           Челични плочи
Ракување со:                              Кран
Капацитет на извлекување:        100%
Тежина / ниво                              до 1000kg