Складирање на палети - Push Back

Опис

Складирање на палети - Push Back

Push Back складирање на палети е особено погодно за   масивни стоки кои можат да се складираат на палети според принципот последен внатре- прв надвор (LIFO).

Специјални канали со транспортери на тркала или ролери наведнати под агол од околу 4 степени се интегрирани во една под-рамка од P90 системот на полици. Овој систем понекогаш е познат како динамичен систем на палети со полици.

Една по друга, до десет палети може да се туркаат во овие канали и откако една палета е подигната од површината, останатите се тркалаат нанапред автоматски со контролирана брзина. До индивидуалните палети поставени поназад на полиците не може да се пристапи директно.

Speedlock P90 Push Back системот за складирање исто така може да се користи и за да обезбеди дополнителен простор за складирање во спротивно неупотребливи области како што се вкрстените патеки или непристапните делови околу доковите. Кога целосно ќе се искористи, може да се постигне многу висок процент на зафатеност во споредба со drive-in редење или блок редење.

Краток преглед на:

 • Чување на палети на закосени транспортери со тркала/ролери
 • Достапни по принципот последни внатре - први надвор (LIFO)
 • Чување и отстранување само од едната страна
 • До 75% зголемување на капацитет на складирање

 

Асортиман

Складирање на палети - Push Back

Достапни во длабочина до 10 палети и погодни за височини до 12м, големи предности на Push Back подвижните системи за складирање се:

 • Операциите се сведени на минимум
 • Капацитетот на складирање се зголемува до 75% (во споредба со конвенционалните системи на палети со полици)
 • Брз и лесен пристап до сите канали
 • Максимално искористување на простор
 • Погоден за масовно складирање и ладилници
 • Палетите секогаш се наредени во предниот дел на полиците
 • Достапни по принципот први внатре-последни надвор

Спецификации

Складирање на палети - Push Back

P90 Push Back е динамично решение за складирање кое се базира на нашиот P90 систем за складирање на палети вклучувајќи и транспортери со тркала/ролери.

Палети се складираат на транспортерите со тркала/ролери и секоја нова палета ја турка претходно поставената палета назад во каналот. Утовар и растовар се врши само на почетокот од полиците, така што движењето на вилушкарите и временските циклуси се минимизираат.

Поради транспортерите со тркала/ролери,  задните палети секогаш пристигаат на почетокот од полиците по истоварот на главната палета.

Стандардни димензии:

 • Длабочина на каналот: До 10 палети
 • Висина на каналот: до 12.000 mm