Полици со долго простирање

Полици со долго простирање

Dexion систем со долго простирање вообичаени примени би биле складирање на архиви или други податоци чувани во датотечни кутии или кога складираните предмети се долги или груби.